Levande kust
- ett restaureringsprojekt i full skala

Projekt Levande kust vill visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar.

2011 startade projektet Levande kust i Björnöfjärden i Värmdö kommun. Fjärden var då en av Stockholms skärgårds mest övergödda fjärdar. Bottendöden var utbredd och en mängd olika näringskällor behövde åtgärdas. Efter en rad åtgärder, både på land och i vattnet, är Björnöfjärden en frisk fjärd med klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, och på väg mot ett naturligt fisksamhälle och syresatta bottnar med bottendjur.

Vitbok och sammanfattning
Projektets erfarenheter och resultat har sammanfattats i en bok som beskriver hur övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det kostar. Förhoppningen är att den kan bidra till att åtgärderna genomförs på fler platser runt Östersjön. Det finns också en sammanfattning om projektet. Mer information om vitboken och sammanfattningen finns här. Det går också bra att ladda ner respektive dokument nedan. 

Här hittar du projektets Vitbok. Antal sidor: 62
Läs projektets fullständiga Vitbok här. Antal sidor: 124
En sammanfattning av Levande kust hittar du här.
Vitboken på engelska hittar du här. Antal sidor: 64

Sedan 2019 drivs projektet Levande kust (II) från Stockholms universitets Östersjöcentrum av forskarna Linda Kumblad och Emil Rydin. Arbetet sker i nära samverkan med BalticSea2020 som är initiativtagare och huvudfinansiär.

Naturutställning

I Björnöfjärdområdet på Ingarö finns en naturutställning som sammanfattar de genomförda åtgärderna i Levande kust. Utställningen är gratis och öppen året runt. På denna sida hittar du samtliga av utställningens skyltar för nedladdning, information som kan vara både roligt och lärorikt att läsa innan eller efter ett besök på naturutställningen. Eller bara för att lära sig mer om Östersjön! 

För skolklasser som besöker utställningen finns även instuderingsfrågor till varje skylt, klicka här för att ladda ned dem.

Naturutställningen finns vid Säby säteri på Ingarö. Den är tillgänglig för alla året runt.

Varmt välkommen!

Nedan hittar du varje skylt i olika storlekar för utskrift. Vill du skriva ut alla samtidig kan du istället öppna dokumentet ”Alla skyltar”.

Ps. Fina illustrationer, eller hur? Det är Anna-Lena Lindqvist som gjort dem, vill du se mer av hennes arbete, besök då www.nyhetsgrafiker.se

Vill du veta mer om projektet? Besök vår hemsida www.balticsea2020.org

 

2016-04-06

Levande kust

Skylt 1 LEVANDE KUST 700x448

 

 

2016-04-06

Jordbruk

SKYLT 2 Jordbruk 700x448

 

 

2016-04-06

Östersjön

Skylt 3 OSTERSJON Badkar 700x448

 

 

2016-04-06

Toalettavfallet måste bort

SKYLT 4 Toalettavfallet maste bort 700x448

 

 

2016-04-06

Hästgårdar

SKYLT 5 Hastgardar 700x448

 

 

2016-04-06

Gäddfabriken

SKYLT 6 Gaddfabriken 700x448

 

 

2016-04-06

Aluminiumbehandling

SKYLT 7 ALUBehandling bottnar 700x448

 

 

2016-04-06

Resultat

Skylt 8 RESULTAT 700x448