Levande kust - ett restaureringsprojekt i full skala

Med projekt Levande kust hoppas vi kunna visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar med klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fisksamhälle och syresatta bottnar med bottendjur, alltså så kallad god ekologisk status.

Projektet startades 2010 och genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden kan liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr” med kraftigt övergödning, ett litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. 

Både i Björnöfjärden och i området runt viken har projektet genomfört åtgärder för att minska näringstillförseln till vattnet och motverka övergödningens effekter. Projektet är nu i sin slutfas och BalticSea2020 har därför skapat en naturutställning i området för att sprida information om vad som har genomförts och vad det resulterat i. På denna sida hittar du samtliga av utställningens skyltar för nedladdning, information som kan vara både roligt och lärorikt att läsa innan eller efter ett besök på naturutställningen. Eller bara för att lära sig mer om Östersjön! 

För skolklasser som besöker utställningen finns även instuderingsfrågor till varje skylt, klicka här för att ladda ned dem.

Naturutställningen finns vid Säby säteri på Ingarö. Den är tillgänglig för alla året runt.

Varmt välkommen!

Nedan hittar du varje skylt i olika storlekar för utskrift. Vill du skriva ut alla samtidig kan du istället öppna dokumentet ”Alla skyltar”.

Ps. Fina illustrationer, eller hur? Det är Anna-Lena Lindqvist som gjort dem, vill du se mer av hennes arbete, besök då www.nyhetsgrafiker.se

Vill du veta mer om projektet? Besök vår hemsida www.balticsea2020.org

Vitbok och sammanfattning
Levande kust har dokumenterats i en Vitbok så att projektets resultat och erfarenheter kan bidra till att åtgärderna genomförs på fler platser runt Östersjön. Även en sammanfattning på sex sidor har tagits fram, du hittar Vitbok och sammanfattningen här!

2016-04-06

Levande kust

Skylt 1 LEVANDE KUST 700x448

 

 

2016-04-06

Jordbruk

SKYLT 2 Jordbruk 700x448

 

 

2016-04-06

Östersjön

Skylt 3 OSTERSJON Badkar 700x448

 

 

2016-04-06

Toalettavfallet måste bort

SKYLT 4 Toalettavfallet maste bort 700x448

 

 

2016-04-06

Hästgårdar

SKYLT 5 Hastgardar 700x448

 

 

2016-04-06

Gäddfabriken

SKYLT 6 Gaddfabriken 700x448

 

 

2016-04-06

Aluminiumbehandling

SKYLT 7 ALUBehandling bottnar 700x448

 

 

2016-04-06

Resultat

Skylt 8 RESULTAT 700x448