Sök pressmeddelanden

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, utan den rubbas balansen i havet. Efter många års överfiske är torskbeståndet i Östersjön i kris. Beslutsfattare och forskare står handfallna samtidigt som läget blir allt mer akut. Stiftelsen BalticSea2020 lanserar nu ett nytt initiativ för att hjälpa Östersjöns torskbestånd.

THE LAST COD photo by Peter stlund
Foto: Peter Östlund

Det nya initiativet syftar till att höja allmänhetens kunskap om östersjötorskens akuta situation, men också skapa opinion kring förslag som kan lösa situationen. Ett sådant exempel är att införa stopp för trålfiske efter torsk tills vidare i Östersjön.

Det finns idag en utbredd uppfattning hos allmänhet och beslutsfattare att torskbeståndet återhämtat sig - detta trots att krisen är värre än någonsin. För att råda bot på detta, lanseras i samband med Almedalsveckan sajten Räddaöstersjötorsken.nu. På sidan samlas faktaunderlag och argument kring torsken i Östersjön.

- Sajten är ett första steg i en större satsning för att höja kunskapen, både hos allmänheten och beslutsfattare kring hur akut läget är. Räddaöstersjötorsken.nu ska vara en plattform som samlar fakta och nyheter som rör östersjötorsken, men också ge möjlighet till konstruktiv diskussion om vad som kan göras för att lösa situationen, säger Conrad Stralka, verksamhetschef för BalticSea2020.

Alla riksdagspartier har inbjudits att skriva varsin debattartikel om fiske och Östersjön på sidan för att ge sin syn på nuläget och delge sina ambitioner för framtiden. Artiklarna kommer att publiceras på sajten under respektive partis dag i Almedalen. Räddaöstersjötorsken.nu kommer även att bevaka vad som sägs om östersjötorsken och kustnära fiske under veckan. 

Under hösten kommer BalticSea2020 att publicera en mer omfattande forskningsrapport som analyserar möjliga åtgärder för att rädda Östersjöns torskbestånd. Den ska belysa vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga frågor och fungera som möjligt beslutsunderlag för alla intressenter som kan bidra till att rädda östersjötorsken.

- Lanseringen av Räddaöstersjötorsken.nu är startskottet för en satsning som kommer pågå till dess att östersjötorsken är räddad. Det är dags att vi på riktigt lyfter frågan på agendan, innan det är för sent att agera. Det här är en fråga som berör mer än torsken, detta handlar om balansen i hela Östersjön, säger Conrad Stralka.

För mer information, vänligen kontakta:

Conrad Stralka, verksamhetschef, BalticSea2020
Tel: 0707- 502331
E-post: conrad.stralka@balticsea2020.org

www.balticsea2020.org

www.raddaostersjotorsken.nu